Questions & Answers

Maak bindebogen aanpasbaar in stem 2 en 3

+1 vote
157 views
asked Aug 11, 2021 in Notion Feature Requests by harrymingels (920 points)
Hallo,

zou u bindebogen bewerkbaar kunnen maken. Als je bijvoorbeeld in stem 2 een bindeboog moet maken, dan kan het gemakkelijk gebeuren, dat de bindeboog dwars door noten staan die in stem 1 genoteerd staan. De bindeboog wordt naar onder van noot naar noot verbonden! Als je de vrijheid hebt om de bindeboog te bewerken, dan kan je de bindeboog boven deze noten trekken.

Als voorbeeld verwijs ik naar de Slurs, waar je wel de mogelijkheid hebt om in dit geval de legatoboog aan te passen naar believe.

alvast bedankt ,

groetjes , Harry

Please log in or register to answer this question.

...