Questions & Answers

Mam problem z uruchomieniem

0 votes
41 views
asked Mar 25 in Studio Series USB Interfaces by krystianwenta (150 points)

Witam.

Mam problem mój laptop nie rozpoznaje AUDIOBOX USB 96 nie wiem co zrobić, żeby zadziwić i co się z nim działo w PreSonus ale nie wiem gdzie.

Proszę o pomoc

Pozdrawiam

1 Answer

0 votes
answered Apr 17 by butchrichard (126,480 points)
 
Best answer

Ensure that you have installed the current device drivers.

You may also contact PreSonus Support and or your Distributor for further assistance.

...