Questions & Answers

Studio one met nsb-16.8

0 votes
125 views
asked May 7 in Studio One 5 by dominickleemkuil (150 points)
Ik werk met studio one, deze is verbonden aan mijn studiolive mixer en loopt er naar de andere ruimte een nsb 16.8.
Het probleem is nu dat de daw de nsb 16.8 niet ziet waardoor ik niks kan opnemen.
Hoe kan ik dit oplossen?

1 Answer

+1 vote
answered May 9 by mackjohnson1 (75,750 points)
 
Best answer
Studio One will see your mixer, not the stage box. The stagebox should be sending signal to your mixer which then goes into Studio One.
...